نمایش دادن همه 7 نتیجه

خنک کننده پردازنده گرین مدل 240EVO

نوع خنک کننده: خنک کننده آبی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 800~2000 RPM±10% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 86CFM نویز صوتی فن: ≤28dB(A) سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4-AM5  حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 220W

خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS 100-PWM

نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 2100RPM ±5% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 54.5CFM نویز صوتی فن: 23dBA ±5% سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , AM5 حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 100W

خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS 200-PWM

نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 2100RPM ±5% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 62CFM نویز صوتی فن: 22dBA ±5% سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , AM5 حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 125W

خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS 400-ARGB

نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 1700RPM ±5% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 71.5CFM نویز صوتی فن: 23dBA ±5% سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , AM5 حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 160W

خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS 400-PWM

نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 1700RPM ±5% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 71.5CFM نویز صوتی فن: 23dBA ±5% سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , AM5 حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 160W

خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS 95-PWM

نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 2000RPM ±5% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 65CFM نویز صوتی فن: 32dBA ±5% سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , AM5 حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 100W

خنک کننده پردازنده گرین مدل TINYCOOL 90-Rev1.1

450,000 تومان
نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده محدوده سرعت چرخش فن: 2000RPM ±5% حداکثر جریان هوای عبوری از فن: 43.4CFM نویز صوتی فن: 22dBA ±5% سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel: LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD: AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , AM5 حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 65W